Super-Quality

ارائه گارانتی کیفیت نرم افزار تصدیق

تیم توسعه نرم افزاری سیگنال به منظور رعایت حقوق مصرف­ کننده و کسب رضایت هر چه بیشتر کاربران، برای نرم افزار تصدیق گارانتی کیفیت در نظر گرفته است.

گارانتی کیفیت – ضمانت بازگشت وجه در نرم افزار تصدیق

تیم توسعه نرم افزاری سیگنال متعهد می شود، کاربری که در طی سه ماه اخیر حداقل در ۱۰ آزمون شرکت کرده است، و از ۱۰ آزمون آخر موفق به قبولی در ۸ آزمون آن شود،اما در عین حال در آزمون اصلی نتوانسته باشد نمره قبولی را کسب نماید(مبنای صحَّت این امر برای ما اعتماد به شما کاربران فهیم می باشد)، بدون پرسیدن هیچ گونه سوالی تمامی هزینه ای که در این سه ماه برای استفاده از خدمات این نرم افزار داشته است به وی به طور کامل بازگردانده می شود.