مشکل انتقال به درگاه بانکی

در حال حاضر مشکل مربوطه برطرف گردیده است.

 

ممکن است برخی از شما کاربران گرامی در هنگام ورود به درگاه بانکی جهت ارتقاء حساب با بروز خطا مواجه شده باشید. این مشکل از سمت سرویس دهنده درگاه بانکی می باشد و ما در حال پیگیری هستیم.

 

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم

تیم توسعه نرم افزاری سیگنال