نرخ جریمه ها
,

نرخ جرایم رانندگی

در این بخش جدول کاملی از نرخ جرایم رانندگی را برای شما تهیه و تنظیم کرده ایم. امیدواریم با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث ناگوار رانندگی به دلیل عدم رعایت مقرارات رانندگی جلوگیری کنید.

 

با دانلود نرم افزار تصدیق علاوه بر شناخت کامل تابلو ها ، به سوالات پرتکرار و مهم آیین نامه دسترسی داشته باشید، آزمون دهید و کارنامه دریافت کنید.

نرخ جرایم رانندگی

 

 محل تخلف (جریمه ها به تومان میباشند)
عنوان تخلفکلان شهر ها و جاده های بین شهری سایر شهر هاروستا ها و راه روستایی
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌‌ها۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر در ساعت۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت)۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی۲۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
حرکت به طور مارپیچ۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )۹۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
تجاوز به چپ از محور راه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو۶۵,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰
دور زدن در محل ممنوع ۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
استفاده از موبایل یا وسایل ارتباطی حین رانندگی۱۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
نقص در سامانه روشنایی در شب۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
عدم رعایت مقررات حمل بار۶۷,۵۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
عدم رعایت حق تقدم عبور۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰
نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
داشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰۱۰,۰۰۰
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتور در حین رانندگی۶۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
توقف دوبله در معابر۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر شود۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ۱۵۰,۰۰۰۱۳۵,۰۰۰۷۵,۰۰۰
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی۶۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰
عدم رعایت محدودیت‌های زمانی یا مکانی۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰
نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی۷۵,۰۰۰۶۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه ۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰
عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه۸۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰
 قصور در به کار بردن علائم ایمنی ، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه۴۵,۰۰۰۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
وقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
رانندگی با وسیله نقلیه دودزا۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه۴۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
مغایرت مشخصات مسافر یا محموله وسیله نقلیه۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
عدم پرداخت عوارض مقرر در آزادراهها۳۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
استفاده از چراغ زنون غیرمجاز۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
شیشه دودی غیرمجاز خودرو۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
ایجاد آلودگی صوتی۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
نداشتن زنجیر چرخ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
توقف روی خطوط عابر پیاده۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
شعرنویسی روی خودرو۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰

 

منبع:ایران جیب

 

مطالعه مطالب زیر پیشنهاد می شود:

جدول نمره منفی