special-offer

کاهش استثنایی هزینه ارتقاء حساب !

در راستای کسب رضایت بیشتر شما کاربران عزیز، قیمت کلیه پلن های نرم افزار تصدیق را کاهش دادیم.

لازم به ذکر است که این تغییر قیمت ها موقتی بوده و با توجه به بازخورد این تغییرات تا تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸، تصمیمات لازم برای قیمت های نهایی اتخاذ خواهد شد.

 

با آرزوی موفقیت

تیم توسعه نرم افزاری سیگنال