نوشته‌ها

قلق گیری کلاچ چگونه است
,

قلق گیری کلاچ

یکی از کار هایی که باید در آزمون شهری (آزمون عملی رانندگی) انجام دهید، قلق گیریِ کلاچ خودرویی است که برای اولین بار قصد رانندگی با آن را دارید میباشد تا در تعویض دنده و خاموش کردن ماشین با مشکل مواجه نشوید.    …