نوشته‌ها

راهنمای رفع برخی از مشکلات کاربران

با توجه به آنلاین بودن برخی از خدمات تصدیق، احتمال ناچیزی وجود دارد که تعداد معدودی از کاربران با مشکلاتی در انجام مراحل مربوطه از جمله ارتقاء حساب، آزمون آنلاین و ... مواجه شوند. البته جای هیچ نگرانی نیست و این مشکلات به سادگی قابل رفع می باشند…